Hvad er CRM systemer? | Vi Giver Dig Svaret - 365 Solutions
Privatlivspolitik Brug for Support/Servicedesk?servicedesk@mb-solutions.dk
Brug for TeamViewer? Klik her

CRM systemer

HVAD ER ET CRM SYSTEM?

CRM står for Customer Relationship Management, og har til formål at styrke kundesamarbejdet, og strukturere indsatsen med potentielle kunder. Til det formål er der indført crm systemer fra forskellige softwareleverandører/producenter.

For et succesfuld udbytte af et crm system er der dog andre faktorer som spiller mindst lige så meget ind – nemlig medarbejderne. For hvad angår crm er det kun lige så værdifuldt som de oplysninger der “puttes” ind i det.

Men hvis en virksomhed får etableret en kultur som får skrevet alle de vigtige kundeoplysninger ind i et crm, så er der store muligheder for at systemet vil tilføre virksomheden stor værdi.

Fremtidens CRM system – cloudbaseret

Når man arbejder med it, så er der rigtig mange ting der peger i retning af virksomheder sender data i cloud (skyen). Det er der rigtig mange årsager til.

For det første giver det store besparelser, fordi man slipper for at investere i servere og andet hardware.

For det andet giver det større driftssikkerhed og øget fleksibilitet. Dette skal ses i lyset af at man i skyen blot betaler for den plads man skal bruge, hverken mere eller mindre.

Samme tendens ses der indenfor virksomhedsplatforme som Office 365, men også indenfor crm-systemer, hvor Microsoft er i gang med at lancere Dynamics 365.

Dynamics 365 udnytter alle fordelene ved cloud, og det gør at virksomheder slipper for at lave store investeringer i et crm system, da man blot betaler et lille abonnements bidrag pr. bruger.

Og så ved man at det altid er den nyeste version man får. 

Næste skridt?

Der er mange ting man skal overveje inden man skifter økonomisystem. Derfor er det helt naturligt at starte processen med at spare med nogle udefra, som har fingeren på pulsen i forhold til den nyeste teknologi og som har erfaring med at implementere IT. 

365 Solutions er en del af MB Solutions som har eksisteret siden 1994, som tæller 150 dedikerede medarbejdere og som har kompetencerne til at rådgive Jer omkring løsninger, til at konfigurere og implementere en samlet løsning.