Cortana Intelligence

Tags: Hvad er Dynamics 365, Dynamics 365 financials, Dynamics 365 sales, Dynamics 365 marketing, Dynamics 365 customer service, Power BI, ERP, CRM

Hvad er Cortana Intelligence?

Det kan bedst beskrives med denne sætning - transformér dine data til intelligente handlinger.

Men bag dem "simple" beskrivelse gemmer der sig en avanceret motor der læser en helt masse data, og derefter tolker og lærer ud fra det. På sin vis kan man tale om kunstig intelligens i den forstand, at Cortana lærer på baggrund af det data der ligger i den.

 

Indhold i Cortana

I al sin enkelthed består Cortana af tre ben med 1) data, 2) intelligens og 3) handlinger. I det følgende afsnit gennemgår vi de forskellige elementer i Cortana, og beskriver flowet og relationen med eks. Azure som Cortana er baseret på.

 

1) Data

Alle virksomheder har data. Data fra en helt masse forskellige kilder, men det er de færreste der er i stand til, at tolke på alt deres data. Derfor ligger der en masse data som ikke fortolkes, og dermed ikke giver værdifuld viden. Det er blandt andet noget af det som Cortana kan hjælpe med.

Information Management

Data factory er en dataflytningstjeneste i cloudmiljøet som sørger for, at overføre serverdata (uanset hvor det befinder sig) til din virksomheds cloud. På dem måde får I alt Jeres værdifulde data samlet ét sted.

Data catalog gør det muligt at søge efter alle dataaktiver I har i Data Factory - og som gør det nemt at berige Jeres data.

Event hubs opsættes der datastrømme fra websteder og apps ved hjælp af telemetri (kommunikation mellem maskiner som eks. data fra en fugl til en gps modtager, eller data fra et køleskab til en smartphone)

Big Data Stores

Data Lake Store er det ultimative sted at gemme data når man taler om big data. I kan lagre billioner af filer, og hver fil kan være større end 1 Petabyte. For at sætte lidt tal på, så fylder 500 milliarder A4 sider ca. det samme som 1 Petabyte - og disse kan man gemme billioner af. Det er nemt og hurtigt at foretage beregninger og analyser med afsæt i data fra Data Lake Store. 

SQL Data Warehouse er databasen der er bygget til at bearbejde massive mængder af data - knyttet til big data begrebet.

DocumentDB, hvis nye navn er Azure Cosmos DB er en global databasetjeneste som bruger Azures globale servere på tværs af regioner til, at sikre den hurtigste responstid og højeste kvalitet.

 

2) Intelligens

Machine Learning & analytics 

Hele afsnittet omkring machine learning omhandler kunstig intelligens, og er egentlig en motor hvor der bliver tolket på big data og lærer heraf, uden at være menneskeligt programmeret.

 

3) Action

Med den kunstige intelligens bliver det lettere, at lave intelligente apps, og lave målrettede automatiserede processer som tager højde for kundernes individuelle behov. På baggrund af den kunstige intelligens giver det desuden medarbejderne bedre redskaber til at kunne yde mere personlig service. 

Cortana Intelligence

 

--> Bliv ringet op af en af vores konsulenter

Hvis I overvejer, at komme i gang med Cortana, så anbefaler vi altid først, at få klarlagt hvad Jeres behov er. På den måde undgår I, at ende i en situation hvor I har fået en "for lille" eller "for stor" løsning - begge dele kan være et dyrt bekendtskab.

Udfyld nedenstående formular, og vi ringer til dig når det passer dig.